Friday, July 13, 2007

"Hi, Kuya"

"Hi, kuya."

Lunes. Napalingon ako sa aking likuran upang makita ang nangahas na tumawag sa akin na kuya, at nagulat ako ng IKAW ang tumambad sa aking paningin. Kung ako lang ay nagblu-blush, malamang pulang pula na ako n'on. My heart literally skipped a beat.

Akala ko hindi na kita makikita. It's been seven months since I last saw you. And I'm glad you're looking well, better than before.

I wanted to stand up and talk to you, to ask how you have been. But this is not the place and time. One day, I will. I missed you. :)